FYSIO

Danske Fysioterapeuter 2014

Farvekompositioner på vægge.
Kuratering af foreningens historiske fotografisamling.
Ornamentik i translucent folie på glasvægge.

Photo Laura Stamer
 

Details
Insitu Kunstrådgivning. Owner: Danske Fysioterapeuter