ABOUT
Artist Malene Bach works with painting in an expanded field. Her abstract, conceptual artwork is characterized by a highly geometric approach and ranges from the purely digital to in-situ work, including...  »Read more

Icons GRAPHITE

2015 Pigments, linseed oil wax, graphite

Maleri på træ
Objekterne udføres med materialer som ikke er industrielt frembragte eller frembragte med henblik på at blive til kunst: træplanker direkte fra savværket i skoven v. siden af mit atelier, grafit, pigmenter og organiske bindemidler: materialer som man brugte ved udførelsen af de tidlige ikoner.
Et træ har sin egen 1:1 skala: dets levetid og omfang aflæses i træårernes tegning. Træets konkrete tidsrum angiver et målestoksforhold i 1:1. 
Jeg maler på træet og anvender dette målestoksforhold som en given konstant, hvor ud fra abstraktionen og imaginationen kan tiltage og aftage.
Når objekterne ikke har mere at sige, kan de smides i brændeovnen.

Details