DCPT Århus University Hospital

2018 site-specific colour and light installations

Den mentale pause og det kropslige nærvær er centrale aspekter ved Malene Bachs kunstneriske installationer på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) ved Aarhus Universitetshospital. 
Særligt lysinstallationerne i den store centralgang på DCPT inviterer de mennesker, der passerer forbi, til at undersøge, hvad der er på færde, hengive sig til oplevelsen og for et øjeblik glemme, hvorfor de har anledning til at opholde sig her. I mødet med lysobjekterne, der forandres med hver bevægelse man gør, anspores man som beskuer til at rette sin opmærksomhed mod værkernes lys og mønstervirkninger. Giver man sig hen til dem, glemmer man uvilkårligt både formålet med ens besøg og den kropslige aktivitet som oplevelsen kræver. Der er man bare til stede i nuet. 

Udsmykningen består af fire kunstneriske greb, der tilsammen udgør et langt koordineret farveforløb.

  • Lysobjekter/lysbrydere
  • Farvesætning af døre
  • Farveinstallationer i de 3 gangforløb (mazes), der fører ind til strålebehandlingsrummene
  • Patientskabe

 

Collaboration with Galerie Møller Witt

Photography Kirstine Mengel

Completion 2019

Details