Graphite and pigments on wood. A series of compositions examining the link between interlayered surfaces in a relation to the classical understanding of the concept of the Eikon as a functional object. Focusing on the immediate boundaries of the given piece of wood, the works aim to preserve and display their inherent form and condition, in a what you see is what you get kind of gesture that allows for shifting levels of abstraction and imagination. If the works have nothing more to say, they can be used as firewood. 

Maleri på træ
Objekterne udføres med materialer som ikke er industrielt frembragte eller frembragte med henblik på at blive til kunst: træplanker direkte fra savværket i skoven v. siden af mit atelier, grafit, pigmenter og organiske bindemidler: materialer som man brugte ved udførelsen af de tidlige ikoner.
Et træ har sin egen 1:1 skala: dets levetid og omfang aflæses i træårernes tegning. Træets konkrete tidsrum angiver et målestoksforhold i 1:1. 
Jeg maler på træet og anvender dette målestoksforhold som en given konstant, hvor ud fra abstraktionen og imaginationen kan tiltage og aftage.
Når objekterne ikke har mere at sige, kan de smides i brændeovnen.

Photography Erling Lykke Jeppesen

Share